اخبار

مستندسازی به عنوان یک کار جدی در تقویم‌ مواکب نوشته شود/ مواکب بدون اخذ مجوز فعالیتی انجام ندهند

به‌ گزارش روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان، سید رضا‌ مرتضوی، استاندار اصفهان، در جلسه‌ای که با به دعوت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان و با حضور جمعی از موکب‌داران و مسئولین استان برگزار گردید، اظهار داشت: اربعین ظرفیتی است تا هم‌ در داخل و هم خارج‌ از کشور باور مردم به معارف اهل بیت افزایش یابد.
۱
پرطرفدارترین