ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

تداوم یک هزاره حضور

تداوم یک هزاره حضور اشاره به حضور هزار ساله ایرانیان دلداده به حریم ائمه اطهار علیهم السلام یعنی از دوران آل بویه تا کنون دارد.
۱بعدی